STRAKODEST s.r.o.

Cehnice 140
387 52 Cehnice
IČ 033 89 031
DIČ CZ03389031


Milan Zach, tel. +420 777 140 856 (jižní a západní Čechy, Vysočina)

Jaroslav Bízek, tel. +420 777 140 856 (jižní, západní a střední Čechy)

www.strakodest.cz
strakodest@seznam.cz